Czytaj więcej: Nowa struktura JPK

Wszystkich klientów, którzy są zobowiązani do comiesięcznego raportowania danych z ewidencji VAT w formie JPK, pragniemy poinformować, że zakończyły się pracę nad nową wersją struktury JPK_VAT (2).

Zgodnie z komunikatem wydanym przez Ministerstwo Finansów, od 01 lutego 2017 roku pliki JPK_VAT będą obsługiwane tylko w nowej strukturze (wersja 2).

W celu złożenia przedmiotowej informacji podatkowej za okres rozliczeniowy od 01 stycznia 2017 roku należy dokonać obowiązkowej aktualizacji programu Jednolity Plik Kontrolny.

Czytaj więcej: Instrukcja aktualizacji

W związku z intensywnymi modyfikacjami w naszych programach, co wiąże się z systematycznymi aktualizacjami, przygotowaliśmy dla Państwa instrukcję w jaki sposób samodzielnie wykonać tę operację.

Instrukcja aktualizacji programów dostępna jest w zakładce Aktualizacje => Instrukcja aktualizacji.

Czytaj więcej: Deklaracja VAT-7

Ewidencja zakupu i sprzedaży prowadzona na potrzeby VAT w sposób precyzyjny musi odzwierciedlać kwoty transakcji podlegające opodatkowaniu. Poszczególne wpisy w ewidencjach oraz ich podsumowania są podawane z dokładnością do 1 grosza, czyli bez zaokrągleń. Tak sporządzona ewidencja stanowi następnie podstawę do sporządzenia deklaracji. Kwoty przeniesione z ewidencji VAT do deklaracji podatkowej należy zaokrąglić z dokładnością do 1 zł.

Należy jednakże pamiętać, że wyjątek stanowią jednostki, które zobligowane są do sporządzenia deklaracji VAT bez zaokrąglenia do pełnych złotych wyłącznie w celu przekazania jednostce nadrzędnej.

Czytaj więcej: Zmiana haseł

Chcielibyśmy poinformować wszystkich naszych klientów, że z dniem 06.02.2017 roku nastąpiła zmiana haseł do pobierania aktualizacji programów. Hasła dostępu zostały Państwu wysłane drogą pocztową.