Czytaj więcej: Deklaracja VAT-7

Ewidencja zakupu i sprzedaży prowadzona na potrzeby VAT w sposób precyzyjny musi odzwierciedlać kwoty transakcji podlegające opodatkowaniu. Poszczególne wpisy w ewidencjach oraz ich podsumowania są podawane z dokładnością do 1 grosza, czyli bez zaokrągleń. Tak sporządzona ewidencja stanowi następnie podstawę do sporządzenia deklaracji. Kwoty przeniesione z ewidencji VAT do deklaracji podatkowej należy zaokrąglić z dokładnością do 1 zł.

Należy jednakże pamiętać, że wyjątek stanowią jednostki, które zobligowane są do sporządzenia deklaracji VAT bez zaokrąglenia do pełnych złotych wyłącznie w celu przekazania jednostce nadrzędnej.

Czytaj więcej: Zmiana haseł

Chcielibyśmy poinformować wszystkich naszych klientów, że z dniem 06.02.2017 roku nastąpiła zmiana haseł do pobierania aktualizacji programów. Hasła dostępu zostały Państwu wysłane drogą pocztową.

Czytaj więcej: Wesołych Świąt

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku,
pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę,
a także złożyć Naszym Klientom moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.

Zespół T-Soft

Czytaj więcej: Zmiany w JPK

Pragniemy poinformować, że trwają pracę nad dostosowaniem Programu Jednolity Plik Kontrolny do nowej wersji pliku JPK VAT (wersja 2), obowiązującej od stycznia 2017 roku. Struktura pliku JPK będzie zgodna z obowiązującą deklaracją VAT-7 ( w wersji 17). Aktualizacja programu dodatkowo pozwoli na wygodną i czytelną analizę pozycji w wygenerowanych dokumentach JPK.