Pierwsza wizyta instalacyjno-wdrożeniowa jest darmowa w ramach zakupu licencji naszych programów, płatny jest jedynie dojazd.

Konsultacje telefoniczne, mailowe oraz zdalny pulpit są  GRATIS w ramach umowy licencyjnej.

Gwarancja na nasze programy obejmuje nieodpłatne usuwanie błędów w działaniu programów, naprawę zbiorów systemowych uszkodzonych w wyniku błędnego działania programu ( w przypadku gdy zgłoszony błąd wynika z wadliwego działania sprzętu, sieci lub błędnej obsługi- użytkownik ponosi koszt diagnozowania błędu i naprawy).