Udostępniamy Państwu program do prowadzenia kadr i płac. System przeznaczony jest do obsługi kadrowej przedsiębiorstwa, umożliwia ewidencjonowanie i rozliczanie pracowników.

Podstawowe funkcje naszego programu do prowadzenia kadr i płac to :

 • Ewidencjonowanie pracowników pobierających wynagrodzenie miesięcznie oraz godzinowo.
 • Prowadzenie kartotek czasu pracy, nieobecności oraz ZUS.
 • Możliwość ustalenia kalendarza pracy indywidualnie i grupowo.
 • Rejestrowanie historii zatrudnienia z uwzględnieniem urlopów oraz nagród jubileuszowych.
 • Modyfikowanie składników wypłaty oraz algorytmu ich wyliczania.
 • Rozliczanie umów zleceń oraz o dzieło na stosownych zasadach dla pracowników firmy i osób nie zatrudnionych.
 • Możliwość tworzenia różnorodnych statystyk dotyczących zatrudnienia.
 • Wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z aktualnie obowiązującymi wzorcami formularzy.
 • Generowanie polecenia księgowania do sytemu FK na podstawie zarejestrowanych kosztów.
 • Współpraca z systemem Płatnik poprzez wysyłanie danych zgłoszeniowych oraz deklaracji.
 • Automatyczne tworzenie zbiorówek list płac.
 • Drukowanie dokumentów potrzebnych do wypłaty: listy płac, pasków dla pracowników, wykazów potrzebnych banknotów.
 • Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
 • Obsługa słowników: Banki, Urzędy, Koszty, Konta