Udostępniamy Państwu program pozwalający na kompleksową obsługę faktur i rachunków w Państwa firmie. Z nim wystawicie oraz zarejestrujecie Państwo wymienione wyżej dokumenty. Istnieje też możliwość automatycznej rejestracji obrotów w programach Finansowo-Księgowym i Gospodarka Magazynowa. Moduł księgowań jest w pełni sparametryzowany co zapewnia dużą elastyczność programu.

Podstawowe funkcje systemu to:

  • Generowanie i drukowanie faktur zbytu z uwzględnieniem wszelkich wymaganych informacji oraz z automatycznym wyliczeniem marży, podatków i upustów.
  • Pełna kontrola stanów magazynowych podczas operacji sprzedaży.
  • Obsługa bazy kontrahentów, umożliwiająca prowadzenie ewidencji kontrahentów, szybkie przeglądanie i dostęp do informacji o wybranym kontrahencie, oraz automatyczne dołączanie informacji z bazy podczas generowania faktur.
  • Rejestrowanie faktur zakupu i zbytu w definiowanych przez użytkownika rejestrach z rozróżnieniem na faktury zrealizowane i niezrealizowane oraz zaksięgowane i niezaksięgowane.
  • W oparciu o zarejestrowane faktury - możliwość wygenerowania noty księgowej do programu Finansowo - Księgowego wraz z odpowiednim tabulogramem lub dekretu do FK w postaci zbioru.
  • Generowanie odpowiednich dowodów obrotu materiałowego z aktualizacją stanów i obrotów magazynowych w wyniku realizacji faktur.
  • W pełni sparametryzowane generowanie obrotów do programu Finansowo - Księgowego. Pozwala to dostosować rodzaje występujących księgowań do dowolnego planu kont.
  • Zamknięcie miesiąca, powodujące automatyczne przeniesienie do archiwum faktur z zamykanego miesiąca i usunięcie ich z miesiąca aktualnego.
  • Generowanie tabulogramów wynikowych: rejestrów zakupów i sprzedaży, deklaracji podatkowej, zakupów / sprzedaży wg kontrahentów i inne.

System działa w oparciu o katalog indeksów obsługiwany wspólnie z programem Gospodarka Magazynowa.