Program ma za zadanie zautomatyzować pracę działu księgowości finansowej przedsiębiorstwa. Poprzez liczne kontrole wewnętrzne zapobiega on powstawaniu błędów księgowych oraz umożliwia natychmiastowy i łatwy dostęp do potrzebnej informacji.

Podstawowe funkcje naszego programu finansowo - księgowego to:

Ewidencja stanów i obrotów na kontach w układzie miesięcznym i narastającym.

Strukturę symbolu konta użytkownik ustala sam. Możliwy jest podział konta na 4 części, np: syntetyka - zakład - warsztat - zlecenie, lub w przypadku budżetu: syntetyka - dział - rozdział - paragraf.

Automatyczne rozliczanie kosztów/ Automatyczne zamknięcie roku.

Jest to program sparametryzowany, dostosowujący się do dowolnego planu kont. Algorytm działania programu może być tworzony i modyfikowany samodzielnie przez użytkownika.

Automatyczne liczenie wyniku finansowego.

Ze względu na parametryzację tego programu może on być również wykorzystywany do sporządzania innych zestawień (np: kwartalne sprawozdanie dla budżetu). Algorytm działania programu może być tworzony i modyfikowany przez użytkownika.

Automatyczne rozliczanie transakcji.

Transakcja identyfikowana jest na podstawie numeru faktury. Konta rozrachunkowe użytkownik może definiować samodzielnie. Program można wykorzystać do rozliczania delegacji, zaliczek itp. oraz naliczanie odsetek karnych.

Prowadzenie archiwum rocznego.

Funkcja ta pozwala w dowolnym momencie na wydrukowanie lub przeglądanie wszystkich zapisów na danym koncie od początku roku oraz drukowanie danych od miesiąca ... do miesiąca ...

Automatyczne zamknięcie roku i stworzenie bilansu otwarcia na nowy rok.

System tworzy bilans otwarcia oraz umożliwia jego łatwą korektę, która może być wykonywana wielokrotnie w ciągu roku.

Drukowanie tabulogramów wynikowych.

Zastępują one skutecznie wszystkie urządzenia tradycyjne księgowości ręcznej. Mogą być drukowane wielokrotnie w ciągu miesiąca, dla całego planu kont lub dla wybranych grup kont.

Możliwość obliczania odsetek, drukowania przelewów, wezwań do zapłaty, potwierdzenia sald .

Moduł "Kasa" - obsługa kasy, możliwość wydruku KP i KW.

W wersji dla budżetu system umożliwia ewidencję planu i drukowanie sprawozdań z jego wykonania.

Możliwe jest dołączanie dekretów tworzonych przez inne systemy dziedzinowe.

Nakładki na WFK:

1. Istnieje możliwość połączenia programu FK Finansowo- Księgowego z systemem bankowym (HomeNet, VideoTEL, MultiCash (BusinessNet). Program Wfkm, Wfkv daje możliwość importu przelewów bankowych oraz ich automatycznego księgowania oraz eksportu danych po przez program Przelewy.
Połączenie to kosztuje 450 zł netto + dojazd.


2. W ofercie firmy znajduje się również Program Export/Import do WFK z excela -  program pozwala na wyeksportowanie do pliku .xls wybranych przez Użytkownika obrotów lub rozrachunków a następnie zaimportowanie ich po zmianach z powrotem do dowodów bieżących/ rozrachunków - program importuje tylko zmienione wiersze.