foto warunki wspolpraca duzeGWARANCJA:
Udzielana jest na okres 12-stu miesięcy na każdy nowo zakupiony system.

W ramach gwarancji T-SOFT S.C. zobowiązuje się do:

  1. Nieodpłatnego udostępniania na życzenie Klienta najnowszych wersji zakupionego przez niego oprogramowania.
  2. Nieodpłatnego   usuwania   uszkodzeń   baz   danych   powstałych   w   wyniku   awarii oprogramowania pod warunkiem dostarczenia zbiorów danych do siedziby T-SOFT.
  3. Udzielania   nieodpłatnie   konsultacji   telefonicznych   dotyczących   obsługi   zakupionego oprogramowania.

RYCZAŁT 

Po upływie terminu nie dłuższego niż miesiąc od zakończenia gwarancji Klient może zawrzeć umowę ryczałtową i na jej podstawie płacić ryczałt w wysokości 1/24 ceny zakupionego oprogramowania  wg aktualnej oferty. Ryczałt utrzymuje w mocy wszystkie warunki gwarancji przez cały okres trwania umowy. Umowa ryczałtowa nie jest wymagana dla legalnego użytkowania zakupionego oprogramowania po okresie gwarancji. W przypadku jej nie zawarcia wygasają wszelkie formy współpracy z BUI T-Soft S.C.