tytulWykonawczy

W związku z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej pragniemy poinformować o konieczności aktualizacji programu Tytuł Wykonawczy.

Udostępnione zmiany w programie dotyczą wzoru tytułu wykonawczego TW-1(2) stosowanego w egzekucji należności pieniężnych.