rachunekzs

Rachunek zysków i strat jest jednym z obowiązkowych elementów sprawozdania finansowego. Ostatnie zmiany w programie WTDB - Sprawozdawczość Budżetowa - odnoszą się do znowelizowanych przepisów ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym udostępniliśmy dla Państwa nowy wzór rachunku zysków i strat.

Zmiana ta została wprowadzona zarówno w nowej jak i starej wersji programu WTDB.