crystal

Udostępniona dla Państwa aktualizacja programów Faktury i Rachunki oraz Faktury i Rachunki Ewidencja, związana jest z wprowadzeniem obowiązku nadawania przez podatników specjalnych kodów towarom i produktom.

 

Obowiązek oznaczania towarów i usług w nowym JPK dotyczy wyłącznie czynnych podatników VAT, którzy dokonują dostaw towarów lub usług, które wymagają specjalnego oznaczenia w nowym pliku.

Zgodnie z rozporządzeniem ewidencja sprzedaży zawierać będzie m.in. oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług, a także oznaczenia dowodów sprzedaży.

Sprzedawane towary oraz świadczone usługi będą zawierać oznaczenia pod kątem przynależności do jednej z 13 grup towarowo-usługowych (w skrócie GTU). Jeżeli towar lub usługa będzie należeć do jednej z grup, podatnik będzie musiał przypisać im właściwy kod GTU w nowym JPK_V7M lub JPK_V7K.

Ewidencja sprzedaży będzie zawierała również następujące oznaczenia według rodzajów dowodów sprzedaży:

crystal
Kliknij obrazek, aby powiększyć
crystal
Kliknij obrazek, aby powiększyć

 

 

 

 

 

 

 

crystal
Kliknij obrazek, aby powiększyć

 

 

 

 

 

 

Po stronie ewidencji zakupów podatnicy nie będą oznaczali towarów oraz usług kodami identyfikującymi. Dodatkowe oznaczenia będą dotyczyły wyłącznie: MPP , VAT RR, WEW MK, IMP

crystal
Kliknij obrazek, aby powiększyć