nowaWersjaJPK

Wszystkich klientów, którzy są zobowiązani do comiesięcznego raportowania danych z ewidencji VAT w formie JPK, pragniemy poinformować, że zakończyły się pracę nad nową wersją struktury JPK_VAT (2).

Zgodnie z komunikatem wydanym przez Ministerstwo Finansów, od 01 lutego 2017 roku pliki JPK_VAT będą obsługiwane tylko w nowej strukturze (wersja 2).

W celu złożenia przedmiotowej informacji podatkowej za okres rozliczeniowy od 01 stycznia 2017 roku należy dokonać obowiązkowej aktualizacji programu Jednolity Plik Kontrolny.

Aktualizacja ta pociąga za sobą konieczność zaktualizowania programu Faktury i Rachunki.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że jeśli plik JPK_VAT ma być poprawny, to w sytuacji, gdy nie ma obowiązku wyszczególnienia NIP-u na fakturze (np. dla osób fizycznych) to należy wpisać słowo "BRAK".