Czytaj więcej: JPK NA ŻĄDANIE

Kolejny etap wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego, dotyczy wszystkich podatników, a więc również i mikroprzedsiębiorców. Od 1 lipca  bieżącego roku wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazywania wybranych struktur JPK na żądanie organów podatkowych - również tych bezpośrednio niedotyczących podatku VAT. Pliki te dotyczyć będą danych o wystawionych fakturach, prowadzonych księgach podatkowych, czy też firmowym magazynie.

W związku z powyższym udostępniliśmy dla Państwa nową wersję programu Jednolity Plik Kontrolny, która uwzględnia generowanie pliku xml z ksiąg rachunkowych.

 

 

Czytaj więcej: Zmiana haseł do aktualizacji

Pragniemy poinformować, że z dniem 09 lipca 2018 roku nastąpi zmiana haseł do pobierania aktualizacji naszych programu.

Hasła zostały wysłane do Państwa drogą pocztową.

Czytaj więcej: NOWY WZÓR DEKLARACJI VAT -7

Od 1 lipca 2018 r. nabywcy towarów i usług będą mieli możliwość zapłaty za nabyte towary i usługi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. W związku z tym, zostały wprowadzone nowe wzory deklaracji, które mają być stosowane  począwszy od rozliczenia za lipiec 2018.

Dla naszych klientów nowa wersja deklaracji jest gotowa do pobrania w formie aktualizacji. 

Czytaj więcej: RODO - AKTUALIZACJA PROGRAMÓW

Na gruncie Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych od 25 maja 2018 roku wymóg częstotliwości zmiany, odpowiedniej złożoności i długości hasła został zniesiony. Należy jednak podkreślić, że na administratorze danych spoczywa obowiązek odpowiedniego doboru środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

W związku z powyższym, zmodyfikowaliśmy nasze programy, dostosowując je do jednolitych regulacji RODO. Dostępne aktualizacje programów w odpowiedni sposób zabezpieczają dostęp do danych w naszych systemach.