Czytaj więcej: Zmiana haseł do aktualizacji

Pragniemy poinformować, że z dniem 09 lipca 2018 roku nastąpi zmiana haseł do pobierania aktualizacji naszych programu.

Hasła zostały wysłane do Państwa drogą pocztową.

Czytaj więcej: NOWY WZÓR DEKLARACJI VAT -7

Od 1 lipca 2018 r. nabywcy towarów i usług będą mieli możliwość zapłaty za nabyte towary i usługi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. W związku z tym, zostały wprowadzone nowe wzory deklaracji, które mają być stosowane  począwszy od rozliczenia za lipiec 2018.

Dla naszych klientów nowa wersja deklaracji jest gotowa do pobrania w formie aktualizacji. 

Czytaj więcej: RODO - AKTUALIZACJA PROGRAMÓW

Na gruncie Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych od 25 maja 2018 roku wymóg częstotliwości zmiany, odpowiedniej złożoności i długości hasła został zniesiony. Należy jednak podkreślić, że na administratorze danych spoczywa obowiązek odpowiedniego doboru środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

W związku z powyższym, zmodyfikowaliśmy nasze programy, dostosowując je do jednolitych regulacji RODO. Dostępne aktualizacje programów w odpowiedni sposób zabezpieczają dostęp do danych w naszych systemach.

Czytaj więcej: Nowy wzór tytułu wykonawczego TW-1 (3)

Pragniemy poinformować, że nowy wzór tytułu wykonawczego TW-1 (3) został dla Państwa przygotowany i oddany do użytku w formie aktualizacji programu. Udostępnione zmiany w programie zostały oparte na obowiązujących wzorach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracji.