Czytaj więcej: eSF - elektroniczne sprawozdania finansowe

Od 1 października 2018 roku przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego w formie elektronicznej i popisywania go kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP.

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom i oczekiwaniom rynku opracowaliśmy system eSF, umożliwiający stworzenie Elektronicznego Sprawozdania Finansowego w formacie xml. W programie eSF można tworzyć oraz edytować takie elementy jak: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informacje dodatkowe i objaśnienia.

Czytaj więcej: Wesołych świąt

Pogodnych, zdrowych i pełnych radości

Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności w nadchodzącym

Nowy Roku

życzy zespół T-SOFT

Czytaj więcej: Biuro nieczynne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. biuro będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej: JPK NA ŻĄDANIE

Kolejny etap wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego, dotyczy wszystkich podatników, a więc również i mikroprzedsiębiorców. Od 1 lipca  bieżącego roku wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazywania wybranych struktur JPK na żądanie organów podatkowych - również tych bezpośrednio niedotyczących podatku VAT. Pliki te dotyczyć będą danych o wystawionych fakturach, prowadzonych księgach podatkowych, czy też firmowym magazynie.

W związku z powyższym udostępniliśmy dla Państwa nową wersję programu Jednolity Plik Kontrolny, która uwzględnia generowanie pliku xml z ksiąg rachunkowych.