Czytaj więcej: PLIK JPK_VDEK

Ministerstwo Finansów wprowadza rozwiązanie, które ujednolici i usystematyzuje przekazywane dane przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą do fiskusa w aspekcie transakcji związanych z rozliczeniem podatku VAT. 

Uproszczenie ma polegać na wprowadzeniu nowego pliku JPK_VDEK, który będzie zawierał informacje zawarte w dotychczasowym JPK_VAT oraz deklaracji VAT. 

Czytaj więcej: NOWA STRUKTURA JPK_FA(3)

W związku ze zmianami w strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego, chcielibyśmy poinformować Państwa, że aktualizacja programu JPK jest możliwa do pobrania. 

Struktura JPK_FA (3) została opublikowana w związku z nowymi regulacjami, dotyczącymi faktur VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności.

Dodatkowo w nowej wersji struktury wprowadzono zmiany dotyczące raportowania faktur w walutach obcych i faktur zaliczkowych.

Czytaj więcej: NOWA  DEKLARACJA VAT-7(20)

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, od 1 listopada 2019 roku zaczną obowiązywać nowe wersje druków.

Konieczność określenia nowych wzorów deklaracji VAT wynika ze zmian w zakresie tzw. pakietu paliwowego oraz obligatoryjnego ,,mechanizmu podzielonej płatności”.

Dla naszych Klientów nowa wersja deklaracji VAT -7 (20) jest gotowa do pobrania w formie aktualizacji.

Czytaj więcej: Zmiana haseł do aktualizacji

Pragniemy poinformować, że z dniem 14 października 2019 roku nastąpi zmiana haseł do pobierania aktualizacji naszych programu.

Hasła zostały wysłane do Państwa drogą pocztową.