Czytaj więcej: Aktualizacja

Ze względu na wprowadzone modyfikację prosimy wszystkich użytkowników

 

Programu Faktury i Rachunki WFR oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego  JPK o dokonanie aktualizacji

 

dnia 10 listopada 2020r.

Czytaj więcej: Zmiana haseł do aktualizacji

Pragniemy poinformować, że z dniem 03 listopada 2020  roku nastąpi zmiana haseł do pobierania
aktualizacji naszych programu.

 

W zależności od wybranej przez Państwa formy doręczania faktur ryczałtowych, hasła zostaną wysłane  drogą
pocztową lub elektronicznie (e-mail).

 

Czytaj więcej: Nowe oznaczenia w fakturach

Udostępniona dla Państwa aktualizacja programów Faktury i Rachunki oraz Faktury i Rachunki Ewidencja, związana jest z wprowadzeniem obowiązku nadawania przez podatników specjalnych kodów towarom i produktom.

 

Obowiązek oznaczania towarów i usług w nowym JPK dotyczy wyłącznie czynnych podatników VAT, którzy dokonują dostaw towarów lub usług, które wymagają specjalnego oznaczenia w nowym pliku.

Zgodnie z rozporządzeniem ewidencja sprzedaży zawierać będzie m.in. oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług, a także oznaczenia dowodów sprzedaży.

Czytaj więcej: JPK_V7

Zniesienie obowiązku sporządzania i wysyłania do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K i zastąpienie jej plikami JPK _V7M oraz JPK _V7K (wcześniej opisywanymi jako JPK_VDEK), zapowiadane od dawna już niedługo stanie się rzeczywistością. 

Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy bez wyjątku zobowiązani będą do wysyłki nowej struktury pliku JPK.

Wersja uwzględniająca powyższe zmiany będzie udostępniona 09 listopada 2020 r.