Czytaj więcej: NOWA  DEKLARACJA VAT-7(20)

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, od 1 listopada 2019 roku zaczną obowiązywać nowe wersje druków.

Konieczność określenia nowych wzorów deklaracji VAT wynika ze zmian w zakresie tzw. pakietu paliwowego oraz obligatoryjnego ,,mechanizmu podzielonej płatności”.

Dla naszych Klientów nowa wersja deklaracji VAT -7 (20) jest gotowa do pobrania w formie aktualizacji.

Czytaj więcej: Zmiana haseł do aktualizacji

Pragniemy poinformować, że z dniem 14 października 2019 roku nastąpi zmiana haseł do pobierania aktualizacji naszych programu.

Hasła zostały wysłane do Państwa drogą pocztową.

Czytaj więcej: E-FAKTURA w  zamówieniach  publicznych

18 kwietnia 2019 roku wszedł w życie obowiązek odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur dla zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro. Od 01 sierpnia tego roku obejmuje on wszystkie zamówienia publiczne.

W związku z wprowadzeniem obowiązku efaktur udostępniliśmy Państwu nową funkcję w programie Faktury i Rachunki. Funkcja ta pozwala dokonać importu efaktury z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Dane z faktury zostaną zaczytane automatycznie, a użytkownik wskazuję jedynie rodzaj rejestru, do którego ma zostać zapisana faktura.

Instrukcja importu efaktur z PEF udostępniona jest razem z aktualizacją programu WFR.

Czytaj więcej: NOWA STRUKTURA JPK_FA(2)

Struktura JPK dla faktur VAT musi być przekazana na żądanie organu podatkowego przez wszystkich podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe. 

Od 01 lipca 2019 roku obowiązywać będzie nowa wersja struktury logicznej jednolitego pliku kontrolnego dla faktur VAT- JPK_FA(2). 

W związku z czym pragniemy poinformować, że nowa wersja programu JPK została dla Państwa opracowana.
Aktualizacja będzie udostępniona w dniu 28 czerwca 2019 r.