Czytaj więcej: NOWA STRUKTURA JPK_FA(3)

W związku ze zmianami w strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego, chcielibyśmy poinformować Państwa, że aktualizacja programu JPK jest możliwa do pobrania. 

Struktura JPK_FA (3) została opublikowana w związku z nowymi regulacjami, dotyczącymi faktur VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności.

Dodatkowo w nowej wersji struktury wprowadzono zmiany dotyczące raportowania faktur w walutach obcych i faktur zaliczkowych.

Czytaj więcej: NOWA  DEKLARACJA VAT-7(20)

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, od 1 listopada 2019 roku zaczną obowiązywać nowe wersje druków.

Konieczność określenia nowych wzorów deklaracji VAT wynika ze zmian w zakresie tzw. pakietu paliwowego oraz obligatoryjnego ,,mechanizmu podzielonej płatności”.

Dla naszych Klientów nowa wersja deklaracji VAT -7 (20) jest gotowa do pobrania w formie aktualizacji.

Czytaj więcej: Zmiana haseł do aktualizacji

Pragniemy poinformować, że z dniem 14 października 2019 roku nastąpi zmiana haseł do pobierania aktualizacji naszych programu.

Hasła zostały wysłane do Państwa drogą pocztową.

Czytaj więcej: E-FAKTURA w  zamówieniach  publicznych

18 kwietnia 2019 roku wszedł w życie obowiązek odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur dla zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro. Od 01 sierpnia tego roku obejmuje on wszystkie zamówienia publiczne.

W związku z wprowadzeniem obowiązku efaktur udostępniliśmy Państwu nową funkcję w programie Faktury i Rachunki. Funkcja ta pozwala dokonać importu efaktury z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Dane z faktury zostaną zaczytane automatycznie, a użytkownik wskazuję jedynie rodzaj rejestru, do którego ma zostać zapisana faktura.

Instrukcja importu efaktur z PEF udostępniona jest razem z aktualizacją programu WFR.