crystal

Pragniemy poinformować, że z dniem 11 kwietnia bieżącego  roku nastąpi zmiana haseł do pobierania


aktualizacji naszych programu.

 

W zależności od wybranej przez Państwa formy doręczania faktur ryczałtowych, hasła zostaną wysłane  drogą


pocztową lub elektronicznie (e-mail).