width=

Kolejny etap wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego, dotyczy wszystkich podatników, a więc również i mikroprzedsiębiorców. Od 1 lipca  bieżącego roku wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazywania wybranych struktur JPK na żądanie organów podatkowych - również tych bezpośrednio niedotyczących podatku VAT. Pliki te dotyczyć będą danych o wystawionych fakturach, prowadzonych księgach podatkowych, czy też firmowym magazynie.

W związku z powyższym udostępniliśmy dla Państwa nową wersję programu Jednolity Plik Kontrolny, która uwzględnia generowanie pliku xml z ksiąg rachunkowych.