crystal

Od 1 lipca 2018 r. nabywcy towarów i usług będą mieli możliwość zapłaty za nabyte towary i usługi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. W związku z tym, zostały wprowadzone nowe wzory deklaracji, które mają być stosowane  począwszy od rozliczenia za lipiec 2018.

Dla naszych klientów nowa wersja deklaracji jest gotowa do pobrania w formie aktualizacji.