crystal

Na gruncie Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych od 25 maja 2018 roku wymóg częstotliwości zmiany, odpowiedniej złożoności i długości hasła został zniesiony. Należy jednak podkreślić, że na administratorze danych spoczywa obowiązek odpowiedniego doboru środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

W związku z powyższym, zmodyfikowaliśmy nasze programy, dostosowując je do jednolitych regulacji RODO. Dostępne aktualizacje programów w odpowiedni sposób zabezpieczają dostęp do danych w naszych systemach.

Najnowsze wersje programów: WFK, JPK, Rozszerzenie WGO, TW oraz KASA umożliwiają ustalenie indywidualnego loginu oraz hasła dla każdego użytkownika programu.