Program magazynowy pozwala na prowadzenie w układzie miesięcznym w pełni zautomatyzowanej ewidencji stanów i obrotów magazynowych w oparciu o wszystkie standardowe dowody obrotu materiałowego. Pozwala na bieżąco śledzić stany, a dzięki prostej obsłudze i obszernemu menu system jest przyjazny dla użytkownika.

Podstawowe funkcje programu magazynowego to:

  • Możliwość oznaczenia każdego występującego w magazynie materiału indeksem zgodnym z symbolem SWW lub klasyfikacją ustaloną wewnątrz przedsiębiorstwa. Do każdego indeksu może być przypisane do dziesięciu cen, co pozwala objąć jednym indeksem te materiały występujące w magazynie, które różnią się wyłącznie ceną.
  • Ewidencja ilościowo - wartościowa stanów i obrotów magazynowych w układzie miesięcznym jest prowadzona w oparciu o wszystkie standardowe dowody obrotu materiałowego.
  • Po zarejestrowaniu dowolnej ilości dowodów przeprowadza się przetwarzanie, które aktualizuje stany magazynowe. Dowody nieprzetworzone można poprawiać lub kasować, a po wykonaniu aktualizacji stanów magazynowych wszelkie błędy koryguje się za pomocą dowodów stornujących.
  • Przecena materiałów w magazynie z automatycznym przeliczeniem dowodów i weryfikacja stanu początkowego miesiąca w oparciu o różnicę z przeceny oraz odprowadzenie tej różnicy na wyznaczone konto.
  • Drukowanie: tabulogramów wynikowych zawierających informacje ilościowe i wartościowe o stanach i obrotach magazynowych zarówno w postaci syntetycznej jak i w rozbiciu na poszczególne dowody; zestawień zarejestrowanych dowodów obrotu materiałowego (wg symboli, dla wybranych magazynów i zestawienia zbiorcze); tabulogramów z danymi o różnicach z przecen; zestawienia obrotów wg gałęzi; katalogu indeksów oraz tabulogramu noty księgowej.
  • Zamknięcie miesiąca z przeniesieniem stanów końcowych na stan początkowy kolejnego miesiąca i dopisaniem zbioru dowodów do archiwum.
  • Drukowanie z archiwum tabulogramów o obrotach magazynowych za wybrany okres czasu zbiorczo lub syntetycznie, zestawień wg kont kosztowych, rozchodu towarów oraz dokumentów przychodowych i rozchodowych.
  • Inwentaryzacja przeprowadzana jest w oparciu o wprowadzony Arkusz Spisu z Natury i przez porównanie z aktualnymi stanami magazynowymi generowane są protokoły różnic do weryfikacji.

Możliwe jest tworzenie dekretów do systemu "Finansowo-Księgowego".