Czytaj więcej: Wesołych Świąt

Ciepłych i Radosnych Świąt Wielkanocnych

wszelkiej pomyślności i radości w życiu

zawodowym i prywatnym

życzy T-SOFT

Czytaj więcej: Zmiana haseł do aktualizacji

Pragniemy poinformować, że z dniem 15 marca 2019 roku nastąpi zmiana haseł do pobierania aktualizacji naszych programu.

Hasła zostały wysłane do Państwa drogą pocztową.

Czytaj więcej: Nowa wersja programu WTDB

Uprzejmie informujemy, że w ofercie naszej firmy znajduję się nowy Program Sprawozdawczość Budżetowa, oparty na założeniach dotychczasowego programu WTDB, który Państwo użytkujecie. Dodatkowo wprowadza nowe udogodnienia i funkcjonalności:

- nowe sprawozdanie Rb – 28s, uwzględniające grupy wydatków
- wprowadzenie historii sprawozdań
- zmiana sposobu drukowania Rb-50
- baza danych – Postgres SQL 

Czytaj więcej: eSF - elektroniczne sprawozdania finansowe

Od 1 października 2018 roku przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego w formie elektronicznej i popisywania go kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP.

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom i oczekiwaniom rynku opracowaliśmy system eSF, umożliwiający stworzenie Elektronicznego Sprawozdania Finansowego w formacie xml. W programie eSF można tworzyć oraz edytować takie elementy jak: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informacje dodatkowe i objaśnienia.