T-Soft Biuro Usług Informatycznych

T-Soft Biuro Usług Informatycznych

Istniejemy na polskim rynku od 1989 roku. Zajmujemy się produkcją, sprzedażą i wdrażaniem komputerowych systemów wspomagających zarządzanie.

T-Soft to:

T-Soft to:

programy księgowe, indywidualne podejście do Klienta, otwartość na nowe pomysły, kreatywność, uniwersalność programów

T-Soft to:

T-Soft to:

doświadczenie, profesjonalizm, rzetelność, nowoczesność, zintegrowane pakiety, profesjonalna obsługa

KP - Książka Przychodów i Rozchodów

System przeznaczony przeznaczony jest do wystawiania faktur sprzedaży, ewidencji dowodów sprzedaży i zakupu z jednoczesnym lub oddzielnym prowadzeniem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz do wykonania prostych analiz sprzedaży.

Program WKP posiada bazę kontrahentów: dostawców i odbiorców oraz katalog towarów z niezbędnymi danymi do zarejestrowania dowodów sprzedaży i ich wydrukowania.

Zarejestrowane dane umożliwiają:

 • wydruk rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • obliczenie podatków od towarów i usług VAT, należnego i naliczonego
 • przygotowanie danych do deklaracji VAT 7 oraz jej wydruk
 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 • przygotowanie danych do deklaracji PIT 5 oraz jej wydruk

Istnieje również możliwość dokonania wydruków zestawień sprzedaży wg asortymentu.

PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU:

 • tworzenie zapisu ewidencji VAT.
 • tworzenie zapisów w podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów bezporednio lub jako pochodnych z ewidencji VAT.
 • wydruk rejestrów zakupu i sprzedaży VAT zawierających informację służące rozliczaniu podatku naliczanego i należnego.
 • wydruk podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w układzie zgodnym z przepisami.
 • opracowanie i wydruk kompletu danych dla deklaracji podatkowych:
 • dla podatków od towarów i usług VAT-7
 • na zaliczkę na podatek dochodowy PIT-5
 • prowadzenie bazy kontrahentów dostawców i odbiorców z niezbędnymi danymi do zarejestrowania dowodów oraz wydruków rejestrów VAT
 • rejestrowanie dziennej sprzedaży bezrachunkowej
 • rozliczanie miesięcznej sprzedaży bezrachunkowej w oparciu o strukturę zakupu.
 • dostarczenie podstawowych informacji o wynikach firmy w miesiącu obliczeniowym i narastająco od początku roku.
 • dostosowanie tabeli podatkowej do aktualnych przepisów.

Opis eksploatacyjny systemu.

Podstawowym cyklem pracy w tym systemie jest cykl dzienny, w którym w funkcji Ewidencja.Dowody bieżące wystawiane są faktury sprzedaży i rejestrowane faktury zakupu z automatycznym zapisem danych do Podatkowej Księgi. Niezależnie od wprowadzanych dowodów w Ewidencji, dokonuje się zapisów wyłącznie w Książce wykorzystując funkcję Książka.Zapisy bieżące.

Na koniec miesiąca drukuje się zestawienie dla Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów, Deklarację PIT 5, Rejestry zakupów, Rejestry sprzedaży VAT oraz deklarację VAT 7. W trakcie przygotowania deklaracji podaje się uzupełniające dane o dochodach z innych źródeł i ewentualnych odliczeniach od podatku zaistniałych w bieżącym miesiącu. Po stwierdzeniu poprawności danych w zestawieniach, zamyka się miesiąc bieżący.

Zakup nowszej wersji programu (UPGRATE)

Klienci, którzy zarejestrują swój program wysyłając kartę rejestracyjną do producenta, mają możliwość zakupienia nowszych wersji programu bezpośrednio w B.U.I. T-SOFT Cena upgrate 50% aktualnej ceny . Program zamówiony telefonicznie, zostanie przesłany za zaliczeniem pocztowym. Informacji o nowych wersjach i ich cenach udzielamy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.